Obsługa prawna polskich firm w Niemczech 

Kancelaria Lipinski specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz polskich przedsiębiorców w obszarze polsko-niemieckich stosunków handlowych na gruncie prawa niemieckiego i europejskiego. Definiujemy się jako tzw. kancelaria inbound. Oznacza to, że w głównej mierze jesteśmy ukierunkowani na działanie na rzecz przedsiębiorców reprezentujących polski kapitał w Niemczech.

Usługi Kancelarii Lipinski w szczególności obejmują reprezentację w transgranicznych sporach prawnych przed sądami powszechnymi na terenie całych Niemiec, a także dwujęzyczne wsparcie w zakresie kształtowania warunków umownych w ramach polsko-niemieckich kontraktów handlowych.

Oferujemy pomoc w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych (windykacja) w Niemczech. Zajmujemy się pozasądowym i sądowym dochodzeniem roszczeń pieniężnych w Niemczech, a także dochodzeniem zasądzonych roszczeń pieniężnych na podstawie na podstawie wyroków, postanowień, ugód sądowych, nakazów egzekucyjnych, wykonalnych klauzul notarialnych i europejskich nakazów zapłaty, zlecając egzekucję komorniczą oraz wszczynając sądowe czynności egzekucyjne. W procesach windykacyjnych stosujemy upomnienia kierowane do dłużników, wezwania do zapłaty, wnioski o wydanie klauzul egzekucyjnych, czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużników itp. Reprezentujemy wierzycieli w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jeśli posiadasz wierzytelność pieniężną względem niemieckiego dłużnika, zapraszamy do kontaktu z kancelarią. W odpowiedzi na Twoje zapytanie dokonamy niezobowiązującej oceny szans powodzenia i wyceny naszych czynności.

Kancelaria Lipinski obsługuje podmioty oferujące usługi i towary za pośrednictwem internetu na niemieckim rynku. W związku z uwarunkowaniami niemieckiego rynku (aktualnie największy w UE rynek e-commerce), na którym odbywa się silna rywalizacja o każdego konsumenta, częstym zjawiskiem jest wykorzystywanie nieprawidłowości przedsiębiorcy przez konkurencję. Stosunkowo wiele firm konkurencyjnych stale monitorują rynek w poszukiwaniu niedociągnięć stanowiących naruszenie przepisów niemieckich ustaw, w szczególności z obszaru prawa ochrony konkurencji. Nadto do specyfiki niemieckiego rynku online wpisuje się zauważalne wzmożone zaufanie niemieckich konsumentów do sklepów internetowych działających jako podmioty prawa niemieckiego.

Uwzględniając powyższe aspekty Kancelaria Lipinski doradza w implementacji wymogów prawa niemieckiego, zarówno na rzecz przedsiębiorców obecnych na niemieckim rynku, jak również podmiotom planującym rozszerzenie działalności o niemiecki rynek online. Wsparcie prawne obejmuje najistotniejsze kwestie związane z oferowaniem towarów i usług w Internecie, takie jak ochrona praw konsumentów, zgodność z przepisami regulującymi zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady uczciwej konkurencji, prawo własności intelektualnej, czy ochrona danych osobowych.

Nasze doświadczenie wykorzystujemy przy prawnej obsłudze spraw dotyczących:

 • wdrażenia zasad compliance sklepów internetowych i usługodawców online pod kątem prawnym,  
 • tworzenia regulaminu sklepu internetowego (ogólnych warunków umów);  
 • przygotowywania stosownych procedur oraz schematów działania na wypadek reklamacji towarów, zarzutów o naruszanie przepisów ochrony konkurencji, znaków towarowych, praw autorskich, obowiązków informacyjnych itp.;  
 • oceny zgodności działalności z obowiązującym prawem niemieckim,  
 • odparcia roszczeń konktrahentów i konsumentów w ramach postępowań przedsądowych, sądowych, postępowań pojednawczych i mediacyjnych, a także polubownych pertraktacji w celu polubownego zażegnania sporów prawnych; 
 • dochodzenia wierzytelności względem konsumentów i partnerów handlowych w Niemczech.  

  Zapraszamy do bezpłatnego i nIezobowiązującego kontaktu z Kancelarią Lipinski.

  Pozostałe specjalizacje

  prawo gospodarcze

  Prawo spółek handlowych

  SPORY prawne w niemczech

  Prawo pracy

  OBSŁUGA PRAWNA AGENCJI PRACY

  Obsługa prawna polskich firm w Niemczech

  i

  tłumaczenia dokumentów

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptujesz Politykę Prywatności View more
  Accept