Prawo gospodarcze 

Kancelaria Lipinski świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego na terenie Niemiec, niemieckiego prawa spółek i niemieckiego prawa handlowego.  

Oferta usług kancelarii skierowana jest do spółek prawa handlowego (spółek kapitałowych i osobowych) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych podmiotów gospodarczych. 

 Zajmujemy się prawniczą obsługą korporacyjną spółek ze statutową siedzibą w Niemczech oraz wsparciem spółek prawa polskiego w odniesieniu do ich zagranicznych oddziałów na terenie Niemiec. Jesteśmy pomocni na każdym etapie funkcjonowania spółki prawa niemieckiego: począwszy od wyboru formy prawnej (przed zawiązaniem spółki), przez procedurę założenia i rejestracji, działalność operacyjną spółki, a skończywszy na rozwiązaniu i likwidacji spółki. Nasze usługi dotyczą zarówno spółek kapitałowych, jak również spółek osobowych prawa niemieckiego. 

 Sprawy Klientów prowadzimy przy uwzględnieniu ich indywidualnych interesów oraz specyfiki danej branży.  

 Doradzamy polskiemu biznesowi w Niemczech udzielając praktycznego wsparcia prawnego – zarówno przy bieżącym prowadzeniu działalności (analizy umów, opinie prawne, postępowania przed organami administracji publicznej), jak również przy rozwiązywaniu powstałych sporów (w szczególności cywilnoprawnych i pracowniczych). Usługi świadczone są w języku niemieckim i w języku polskim.  

 Oferowane czynności doradcze i reprezentacja prawna obejmują następujące obszary:  

 • doraźne porady prawne na gruncie prawa niemieckiego,  
 • stała obsługa prawna przedsiębiorstw,  
 • pomoc prawna obejmująca tworzenie, przekształcanie i likwidację spółek handlowych, 
 • zakładanie i rejestracja spółek na terenie Niemiec (m.in. GmbH [odpowiednika polskiej sp. z o.o.]), tworzenie oddziałów polskich spółek w Niemczech; 
 • restrukturyzacja spółek prawa handlowego (przekształcenia; przejęcia, połączenia spółek); 
 • sporządzanie umów sprzedaży i cesji udziałów w spółce GmbH oraz praw i obowiązków wspólników spółek osobowych; 
 • tworzenie, negocjowanie, weryfikacja i opiniowanie: umów spółek (statutów), umów handlowych (w szczególności kontraktów w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym), uchwał organów spółek, protokołów zgromadzeń wspólników, regulaminów, wezwań, pism i innych dokumentów; 
 • sporządzenie opinii prawnych pomocnych w kluczowych decyzjach biznesowych; 
 • doradztwo prawne w zakresie niemieckiego prawa spółek i prawa handlowego oraz formalności dot. funkcjonowania spółek w Niemczech; 
 • reprezentacja w sporach prawnych – reprezentacja pozasądowa oraz przed sądami i organami na terenie całych Niemiec – w szczególności w sprawach dotyczących: polsko-niemieckiej wymiany handlowej i działalności polskich przedsiębiorstw na niemieckim rynku, roszczeń pomiędzy spółką a wspólnikami, zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników; 
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę na terenie Niemiec, m.in. w niem. postępowaniu upominawczym;  
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym na gruncie prawa niemieckiego; 
 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi i organizacjami branżowymi (pozyskiwanie licencji, pozwoleń, zezwoleń, etc.); 
 • reprezentacja przed notariuszami w Niemczech, tłumaczenia polsko-niemieckie w ramach terminów notarialnych; 
 • działalność jako mediator w sprawach polsko-niemieckich w obrębie działalności przedsiębiorstw oraz usług świadczonych w Niemczech;  
 • wsparcie prawne po stronie Klienta w ramach niemieckiego sądowego postępowania mediacyjnego, w mediacji gospodarczej, w mediacji dot. stosunku pracy oraz wsparcie w negocjacjach.  

Kancelaria świadczy zarówno incydentalną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw, jak również stałą obsługę prawniczą w oparciu o umowy doradcze (na indywidualnie ustalonych warunkach współpracy). Obsługę prawną prowadzimy w języku niemieckim i w języku polskim. Oferujemy sporządzanie dokumentacji w wersji dwujęzycznej (polsko-niemieckiej). 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Lipinski. Nasz zespół udzieli Państwu niezbędnych informacji i dołoży starań, aby możliwie najpełniej odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Pozostałe specjalizacje

prawo gospodarcze

Prawo spółek handlowych

SPORY prawne w niemczech

Prawo pracy

OBSŁUGA PRAWNA AGENCJI PRACY

Obsługa prawna polskich firm w Niemczech

i

tłumaczenia dokumentów

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptujesz Politykę Prywatności View more
Accept