IMPRESSUM / NOTA PRAWNA

Osoba odpowiedzialna i usługodawca w rozumieniu § 5 TMG (niem. ustawy o świadczeniu usług w mediach elektronicznych):
Jakub F. Lipinski, LL.M.
Wisbyer Str. 72,
10439 Berlin
(dalej również jako „kancelaria” lub „Kancelaria Lipinski”)

Telefon: +49 (0) 30 509 587 20 
Mobil: +49 (0) 151 43692176 
Fax: +49 (0) 30 13880479 
E-mail: info@kanzlei-lipinski.eu 

Strona internetowa: https://www.kanzlei-lipinski.eu 

 Numer identyfikacji podatkowej („NIP europejski” / USt-IdNr.) zgodnie z § 27a UStG (niem. ustawy o podatku obrotowym):
DE325620382

 Tytuł zawodowy
Tytuł zawodowy „Radca prawny” został przyznany w Polsce.

Radca prawny Jakub Lipinski jest członkiem Berlińskiej Izby Adwokackiej i zgodnie z §§ 2 i nast. EuRAG [ustawy o wykonywaniu zawodu adwokackiego w Niemczech przez prawników europejskich] uprawniony do wykonywania działalności adwokackiej w Niemczech, posługując się tytułem zawodowym kraju nabycia uprawnień, zgodnie z §§ 1 do 3 BRAO [ustawy federalny regulamin adwokatury]. Radca prawny Lipinski jest jednocześnie członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 Radca prawny Jakub Lipinski jest uprawniony do posługiwania się stopniem akademickim Master of Laws (LL.M.). Ukończył on międzynarodowe podyplomowe studia Masterstudiengang Deutsches Recht – Master in German Law LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

 Regulacje zawodowe
Osoby wykonujące zawód adwokacki w Niemczech podlegają następującym niem. regulacjom zawodowym:

Federalny regulamin adwokatury (BRAO)
Regulamin zawodu adwokatów (BORA)
Ustawa o wynagrodzeniu adwokackim (RVG)
Rozporządzenia dotyczące adwokatów wyspecjalizowanych (FAO)
Ustawa o działalności prawników europejskich w Niemczech (EuRAG)
Zasady wykonywania zawodu dla prawników w Unii Europejskiej (kodeks CCBE)
Przepisy dot. zawodu w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (GwG)
Rozporządzenie w sprawie rejestrów prawników i specjalnych elektronicznych skrzynek pocztowych dla adwokatów
(Przepisy dostępne na stronie: https://brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/)

 Osoby wykonujące zawody prawnicze z polskim tytułem zawodowym „Radca prawny” podlegają następującym regulacjom zawodowym wynikającym z polskiego prawa:
Ustawa o radcach prawnych (UORP).
Kodeks Etyki Radcy Prawnego (KERP)
(Przepisy dostępne na stronie: https://www.poznan.oirp.pl/bip/podstawa-prawna/przepisy-prawne)

 Właściwe organy nadzoru
1) Rechtsanwaltskammer Berlin
[Izba Adwokacka w Berlinie]
Littenstr. 9
10179 Berlin
Tel.: 00 49 30/30 69 31 0
Fax: 00 49 30/ 30 69 31 99
E-mail: info@rak-berlin.org

 2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
Chwaliszewo 69
61-105 Poznań, Polska
Tel. 0048 (61) 853 53 11
Fax: 0048 853 57 55
E-mail: rada@poznan.oirp.pl

 Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej:
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Zakres geograficzny ubezpieczenia: obszar UE

 Osoba odpowiedzialna za publikowane treści zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:
Jakub Fryderyk Lipinski

 Treść zamieszczona na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Dostęp do strony internetowej nie stanowi relacji klient-prawnik. Roszczenia wynikające z informacji prawnych, zaleceń lub porad nie mogą wynikać z udostępnienia tej strony internetowej.

 Informacja o arbitrażu konsumenckim zgodnie z § 36 niem. ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)
Właściwą komisją do spraw arbitrażu konsumenckiego dla sporów majątkowych wynikających ze stosunków między adwokatem a klientem jest Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Rauchstraße 26, 10787 Berlin. Prawnicy nie są jednak zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego. Kancelaria Lipinski nie jest zainteresowana i nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu przed sądem polubownym dla konsumentów.

 Informacje zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich (ODR)
Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https:// webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Kancelaria nie jest chętna ani zobowiązana do uczestnictwa w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.

 Odpowiedzialność za treść
Jako dostawca usług, zgodnie z § 7 ust. 1 TMG kancelaria odpowiada za własne treści na niniejszych stronach internetowych, na podstawie powszechnie wiążących przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG usługodawca nie jest jednak zobowiązany do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie narusza to zobowiązań do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym ujawnione zostanie konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, przedmiotowe treści zostaną natychmiast usunięte.

 Odpowiedzialność za linki
O ile na stronach internetowych znajdują się odniesienia (za pomocą hiperłączy/połączeń z zewnętrznymi stronami osób trzecich), nie stanowią one opinii ani treści kancelarii. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich dostawca lub operator. W momencie linkowania, strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, takie linki zostaną natychmiast usunięte.

 Copyright
Treści i dzieła stworzone na stronach internetowych Kancelarii podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takiego materiału wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody jego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tych stronach nie zostały stworzone przez kancelarię, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności, treści osób trzecich są identyfikowane jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, takie treści zostaną natychmiast usunięte.

 Ochrona danych osobowych
Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych (obowiązek prawny zgodnie z art. 13 RODO) znajdują się pod linkiem: Polityka prywatności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptujesz Politykę Prywatności View more
Accept