POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawa. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych pragniemy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu poinformowanie osób, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, radca prawny Jakub Fryderyk Lipiński, LL.M. (dalej również jako „Kancelaria“ lub „Kancelaria Lipinski“) wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony. Niemniej jednak transfery danych przez Internet zawsze mogą być narażone na luki w zabezpieczeniach. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

Definicje używanych terminów (takich jak „dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 RODO.

Niniejsza strona internetowa używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po łańcuchu znaków „https://” i symbolu blokady w linii przeglądarki.

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych i inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie
Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych mają zastosowanie do przetwarzania danych przez:
Podmiot odpowiedzialny – administrator danych:
Radca prawny Jakub Fryderyk Lipinski
Kienitzer Straße 107
12049 Berlin
(zwany dalej również „kancelarią” oraz „my” / „nami”)
info@kanzlei-lipinski.eu
Telefon: +49 (0)17681989816
Faks: +49 (0) 3013880479

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem wskazanych wyżej danych kontaktowych lub pod adresem mailowym jakub@kanzlei-lipinski.eu.

2. gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak również rodzaj i cel ich wykorzystywania

Gromadzenie danych na stronie internetowej
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.kanzlei-lipinski.eu, informacje są automatycznie wysyłane do naszego serwera internetowego przez przeglądarkę używaną w urządzeniu końcowym. Informacje te są technicznie niezbędne dla wyświetlania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa oraz są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika (LOG). Następujące informacje są zbierane bez Twojej ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

Adres IP wnioskującego komputera,
Data i godzina dostępu,
Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
Status dostępu/HTTP kod statusu
Nazwa i adres URL otwieranego pliku,
stronę internetową, z której uzyskano dostęp (referrer URL),
używanej przeglądarki i, jeśli dotyczy, systemu operacyjnego komputera, jak również nazwę dostawcy dostępu;
Język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Powyższe dane są przetwarzane w następujących celach:

Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia strony internetowej,
Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także
dla dalszych celów administracyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów związanych z gromadzeniem danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych, aby wyciągać z nich wnioski temat Państwa osoby.

Nawiązanie kontaktu
Podczas kontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) zbierane są dane osobowe. To, jakie dane są zbierane w przypadku formularza kontaktowego, można zobaczyć w formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu skontaktowania się z Państwem i związaną z tym administracją techniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Państwa wniosku, jeśli z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i nie ma żadnych prawnych obowiązków przechowywania.

Gromadzenie danych podczas rejestracji do naszego newslettera
Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, będziemy używać Państwa adresu e-mail do regularnego wysyłania Państwu naszego biuletynu. Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać adres e-mail. Wypisanie się z subskrypcji jest możliwe w każdej chwili, na przykład poprzez link na końcu każdego newslettera. Alternatywnie, można również w każdej chwili wysłać prośbę o rezygnację z subskrypcji pocztą elektroniczną na adres info@kanzlei-lipinski.eu.

Gromadzenie danych przy użyciu formularza kontaktowego
W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. W tym celu konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje można przekazać dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po wypełnieniu Państwa zapytania/zlecenia.

Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), gdy użytkownik odwiedza naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie zapisywane są informacje związane z określonym urządzeniem końcowym, które zostało użyte. Nie oznacza to jednak, że zdobywamy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości. Wykorzystanie cookies służy z jednej strony uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Używamy tzw. session cookies, aby rozpoznać, że odwiedzili Państwo już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Ponadto stosujemy również tymczasowe pliki cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane w urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że byłeś już z nami i jakich wpisów i ustawień dokonałeś, aby nie musieć ich ponownie wprowadzać. Nadto używamy plików cookie do statystycznego zapisu korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już na naszej stronie internetowej, gdy ponownie ją odwiedzi. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne dla wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. RODO.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

– Tymczasowe ciasteczka
Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności ciasteczka sesyjne. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie komputera po powrocie na stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

– Trwałe ciasteczka
Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład odmówić przyjęcia plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Tak zwane „ciasteczka osób trzecich” to ciasteczka, które zostały ustawione przez osobę trzecią, a więc nie przez samą stronę internetową, którą aktualnie odwiedzasz. Wyłączenie plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Wtyczki do mediów społecznościowych
Korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci Instagram i LinkedIn na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO w celu lepszego poznania przez nie naszej kancelarii. Podstawowy cel promocyjny należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony danych osobowych spoczywa na ich dostawcach. Integracja tych wtyczek przez nas odbywa się za pomocą tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić odwiedzających naszą stronę internetową.

Instagram
Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Instagram.
Zastosowanie wtyczki Instagram oparte jest na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn
Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Przy każdym dostępie do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „poleć” LinkedIn i jesteś zalogowany na swoim koncie w LinkedIn, to LinkedIn może przypisać wizytę na naszej stronie do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.
Zastosowanie wtyczki LinkedIn opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3. Ochrona danych w ramach składania dokumentów rekrutacyjnych i w procesie rekrutacji
Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy kandydat przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia umowy o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli administrator danych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny nasz uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest, na przykład, obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i wspólników.

4. Przekazywanie danych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.
Ujawnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

wyraził Pan/Pani na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO,
ujawnienie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie Państwa danych leży w Państwa nadrzędnym interesie wartym ochrony,
w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, jak również
jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO do realizacji stosunków umownych z Państwem.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:

Zgodnie z art. 15 RODO, aby poprosić o informacje o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności użytkownik może zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, pochodzenia jego danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, jak również istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat jego danych;
zgodnie z art. 16 RODO, do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
zgodnie z art. 17 RODO, zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile dokładność danych jest kwestionowana przez Ciebie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu i nie wymagamy już tych danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo podaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do żądania ich przekazania do innego administratora;
zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania zgody raz udzielonej nam w dowolnym momencie. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę; oraz
złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy albo z naszą siedzibą.

6. Prawo do sprzeciwu
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko bezpośredniej reklamie. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, który jest przez nas realizowany bez określania konkretnej sytuacji.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail do Jakuba Lipinskiego na adres jakub@kanzlei-berlin.eu.

7. Bezpieczeństwo danych
W ramach wizyty na stronie internetowej stosujemy powszechną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Z reguły jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, używamy zamiast tego 128-bitowej technologii v3. W dolnej części paska stanu Twojej przeglądarki możesz sprawdzić, czy dana strona naszej witryny jest zaszyfrowana za pomocą zamkniętego klucza lub symbolu blokady.
Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

8. Aktualność i zmiana niniejszej Polityki prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie wiążące i ma status z sierpnia 2021 r.
Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zamieszczonych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dostępne pod adresem https://www.kanzlei-lipinski.eu/polityka-prywatnosci. i może zostać przez Państwa w każdej chwili wydrukowane.

(ostatnia zmiana w dniu: 09.08.2021)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptujesz Politykę Prywatności View more
Accept